Government of Nepal Logo
Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

न्यून व्यान्डविथ Invert Color A- A A+

नागरिक वडापत्र

नागरिक वडापत्रको प्रकार
सि.नं. सेवाहरु कागजातहरु प्रक्रियाहरु सेवा प्राप्त गर्न सकिने एक्सन
1

वंशजको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान गर्ने कार्य

लाग्ने समय

प्रकृपा पुरा गरेमा सोही दिन

शुल्क

रु १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम कुमार चौधरी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 7)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी
नागरिक वडापत्रको प्रकार नागरिकता
 • स्थानिय तहबाट प्रमाणित अनुसुचि १
 • बाबु/आमा नागरिकता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्रको फोटोकपी
 • जन्मदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी
 • विवाहदर्ता पत्रको प्रतिलिपी
 • बुवा, आमा, पती, जेठाजु, ससुससुराको सनाखत
 • ठेगाना परिवर्तनको हकमा बसाइसराइ प्रमाण पत्र
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • २ प्रति अटो साइजको फोटो

कोठा नं. ६ ७ र २ बाट

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

2

कर्मचारीको नाताले नागरिकता प्रमाण पत्र

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा गरेमा सोही दिन ।

शुल्क

रु १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम कुमार चौधरी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 7)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी
 • गा.पा/न.पा.को वडा कार्यालयबाट प्रमाणित अनुसुचि १
 • बुवाआमाको नागरिकता 
 • पतिको नागरिकताको फोटोकपि
 • विवाहदर्ता प्रमाण पत्र
 • बहाल रहेको कार्यालयको सिफारीस
 • जिल्लामा कार्यरत नेपाल सरकारको स्थायी कर्मचारी,सरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय वा सामुदायीक विद्यालयमा कार्यरत स्थाइ कर्मचारी वा शिक्षक भएको प्रमाण
 • फोटो ६ प्रति, वैवाहिक अंगिकृतका लागि ७ प्रति अटोसाईजको फोटो

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

3

बैवाहिक अङ्गिकृत नागरिकता(महिलाका लागि)

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भएकै दिन

शुल्क

रु १० को टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम कुमार चौधरी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 7)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी
 • प्रमाणित अनुसुचि ७ बमोजिम
 • पतिको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • विवाहदर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि
 • विदेशी नागरिकता परित्याग गर्न कारवाही चलाएको प्रमाण
 • पतिको सनाखत, पति नभएमा नजिकको नातेदारको सनाखत
 • फोटो ४ प्रति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

4

वंशज,वैवाहिक, अंगिकृत तथा जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि

लाग्ने समय

प्रकृया पुरा भए सोहि दिन ।

शुल्क

रु १३ को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा राम कुमार चौधरी - नागरिकता शाखा (कोठा नं - 7)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी
 • स्थानीय निकायको  अनुसुचि २  फाराम  
 • झुत्रो नागरिकता प्रमाण पत्र
 • अभिलेख नभएको हकमा जग्गाधनी प्र‍.प. वा मतदाता नामावली प्र.प.
 • बसाइसराई गरी आएका, अन्य जिल्लाबाट ना.प्र.प. लिएका ब्यक्तिहरुको हकमा बसाइसराई प्रमाण पत्र र घर निर्माण गर्ने स्वीकृती पत्र समेत पेश गर्ने । 
 • फटो २ प्रति

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

5

नाबालक परिचय पत्र

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेमा सोही दिन 

शुल्क

रु १० को हुलाक टिकट

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नैन रावल (विपद्‍ सम्पर्क व्यक्ति) - प्रसाशन शाखा (कोठा नं - 3)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी
 • स्थानीय निकायको सिफारीस
 • बुवा/आमाको नागरिकता प्रमाण पत्र
 • सनाखत एकाघर परिवारको ब्यक्तिको नागरिकता
 • जन्मदर्ता/शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र
 • फोटो  ३ प्रति ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अर्घाखाँची ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा ,  

इलाका प्रशासन कार्यालय, सुखड, कैलाली ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

6

राहदानी आवेदन

लाग्ने समय

प्रकृया पुगेमा सोही दिन 

शुल्क

१. रु १० को हुलाक टिकट

२. जिल्लाबाट जारी गर्ने MRP को लागि रु ५०००।-

जिम्मेवार कर्मचारी/शाखा नैन रावल (विपद्‍ सम्पर्क व्यक्ति) - राहदानी शाखा (कोठा नं - 3)
गुनासो सुन्ने कर्मचारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी

(१) जिल्लाबाट राहदानी बनाउदा आवश्यक कागजाता

(क) बाजुराबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र/ एक प्रति नागरीकताको छाँया प्रति

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • Passport Application फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र/ एक प्रति नागरीकताको छाँया प्रति
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

(२) काठमाडौँबाट राहदानी बनाउदा आवश्यक कागजाता

(क) बाजुराबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र/ एक प्रति नागरीकताको छाँया प्रति

(ख) अन्य जिल्लाबाट जारी नागरिकताको हकमा 

 • जिल्लाबाट सिफारिश गर्ने फाराम 
 • सक्कलै नागरिकता प्रमाण पत्र/ एक प्रति नागरीकताको छाँया प्रति
 • बसाई सराई प्रमाण पत्र वा स्थाई बसाेबास प्रमाणित पत्र
 • बिबाहदर्ता प्रमाण पत्र (बिबाहित महिलाको हकमा)

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,कैलाली ,  

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा ,  

ईलाका प्रशासन कार्यालय, टिकापुर, कैलाली

पछिल्लो अपडेट गरिएको : 2079-02-31 15:57:47

© सर्वाधिकार सुरक्षित जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

Powered By: ProActive Developers