Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 कृष्ण गैह्रे कृष्ण गैह्रे प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रसाशन शाखा 9858447777
krissgaihre@gmail.com
2 समीर भण्डारी समीर भण्डारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9858480814
sawmer41@gmail.com
3 राम कुमार चौधरी राम कुमार चौधरी नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9868895582
chaudharyramk075@gmail.com
4 बिजयनाथ भेदी बिजयनाथ भेदी नायब सुब्बा
bjbhedi67@gmail.com
5 लाल बहादुर  विष्ट लाल बहादुर विष्ट लेखापाल 9848481178
6 नैन रावल           (विपद् सम्पर्क ब्यक्ति) नैन रावल (विपद् सम्पर्क ब्यक्ति) कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर शाखा 9848523634
rawalnaina98@gmail.com
7 मनु कुमारी राेकाया मनु कुमारी राेकाया कम्प्यूटर अपरेटर प्रसाशन शाखा 9848437101
manukumari2043@gmail.com
8 ह‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌श बहादुर बाेहरा‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ह‌‌‌‌‌‌‍‍‍‍‌‌श बहादुर बाेहरा‍‍‍‍‍‍‍‍‍ खरिदार 9848449374
9 नबराज राेकाया नबराज राेकाया खरिदार 9868513585
rokaya053@gmail.com
10 जनक बहादुर  रावत जनक बहादुर रावत हलुका सवारी चालक 9848681733
janak@gmail.com
11 बल बहादुर नेपाली बल बहादुर नेपाली कार्यालय सहयोगी 9868427399
12 प्रेम बहादुर थापा प्रेम बहादुर थापा कार्यालय सहयोगी 9848408203
13 आनन्द  राेकाया आनन्द राेकाया कार्यालय सहयोगी 9848567708
14 बल बहादुर रावल बल बहादुर रावल कार्यालय सहयोगी
15 daobajura daobajura
daobajura@moha.gov.np
16 धनी रावल धनी रावल 9749047627
17 समीर भण्डारी समीर भण्डारी