Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिकास्थित फालासैनमा

doa.jpg
घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिका स्थित फालासैन
घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिका स्थित फालासैन