Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिकास्थित फालासैनमा

doa.jpg
घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिका स्थित फालासैन
घुम्ति शिविर कार्यक्रम बुढीगंगा नगरपालिका स्थित फालासैन