Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय,बाजुरा

मार्तडी,बाजुरा(सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल)

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बुढीनन्दा ताल

Budhinanda_Lake.jpg
बुढीनन्दा ताल
बुढीनन्दा ताल